Ved

 

Image

Ved

Engerdal kommuneskoger KF har produksjonsanlegg for ved, og produserer i perioder av året ved for ulike kunder.

Vi produserer både av bjørk, furu og blandingsvirke. Bjørka er innkjøpt lokalt, mens furu og blandingsved er fra våre egne drifter. Dette selges stort sett etter forhåndsbestilling i 1,5 m3 storsekker, som produseres om våren. Vi leverer her kun lokalt, og stort sett til faste kunder.

N.B! Gjennom året kan vi i tillegg tilby fersk løs ved, tilkjørt i traktorhenger. Dette er ved som kundene må tørke selv. Slik produksjon gjøres på bestilling.

Nyheter og aktuelle saker om

Ved

logo
Engerdal Kommungeskoger KF

Org.nr:
986 987 584

Adresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal