Tjenester

 

Image

Tjenester

Engerdal kommuneskoger KF er en lokal og liten bedrift, men med allsidig kompetanse. Vi driver såkalt mangesysleri, der vi kan bistå med vår erfaring og maskinpark. I tillegg har vi muligheter for å utøve forskjellig håndverk.

Skog/tømmer: Vi bistår gjerne innen tradisjonell skogsdrift, med bruk av vår kompetanse og redskap. Vi hugger eller kjører tømmer for små og store oppdragsgivere. Eksempelvis er små drifter som er uegnet for maskinell drift, problemtrær på eiendommer, eller manuell hjelp til større entreprenører. Vi har også skogstraktor med full utrustning av tømmerhenger med kran, og vinsj.

Vei: Foretaket har en liten gravemaskin på 8 tonn, som vi frakter raskt på egen henger til mindre oppdrag. Denne brukes på våre eiendommer og egne prosjekter, men vi har litt muligheter til å bistå private eller entreprenører med små tjenester. Foretaket er ellers utrustet med dumperhenger, traktorhøvel og veiskrape for veioppdrag. Vi bedriver også noe vinteroppdrag. Her har vi snøfreser og god strøkasse for traktor.

Vaktmester/vedlikehold: Med personell som innehar kompetanse innen håndverk, så er vi i perioder engasjert av eksterne firmaer. Vi har også samarbeid med eier, som er Engerdal kommune, om mindre oppdrag der vi kan benytte vårt utstyr og kompetanse.

Annet: Med bakgrunn i eget tømmer og sagverk, kan vi lage både begrenset opplag av spesialvirke for håndverkere, samt til egen produksjon av uteplasser, gapahuker og inventar. Bedriften har også kompetanse innen lafting.

Nyheter og aktuelle saker om

Tjenester

logo
Engerdal Kommungeskoger KF

Org.nr:
986 987 584

Adresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal