Utkjøring av ved

Årtes vedsesong har vært spesiell. På tross av mye ved oppgjordt, så er det meste i ferd med å tømmes nå.  EKKF kjører ut veden til sine kunder, og dette arbeidet er i ferd med å sluttføres. Vi ønsker å bistå flest mulig i nærområdet, men ser at vi ikke strekker til. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med bestillinger til neste år, da det gir oss en forutsetning for å ane hvor mye ved vi må gjøre.