Nyheter

Parkhugging

Parkhugging

I forbindelse med et avvirkningsoppdrag, ble det oppdaget et område med spesiell hekking, som gjorde at vi avsluttet dette. Dette frigjorde kapasitet til å foreta en spesialhugst rundt vårt kjære skoleanlegg EBUS. Her har vi gjort flere tiltak. På nordsiden av innkjøring er det foretatt en ordinær sluttavvirkning, i en blandet bestand. Her er det igjensatt et område med livsløpstrær, altså noe som aldri skal røres. På sørsiden av innkjøring er det utført en såkalt parkhugst. Dette er en avvirkning som tilsier at det ikke skal drives mere kommersiell  skogsdrift på arealet, kun pleie og skjøtsel av området.

Det er mange hensyn å ta ved et slik inngrep. Det er et park/museumsområde som først og fremst brukes av ungene på skolen, men også av miljøer som bedriver kulturell aktivitet. I tillegg er det fastboende i umiddelbar nærhet, samt flere tekniske innstallasjoner. Det sier seg selv at en slik akkord er lite lønnsom, men vi håper at resultatet skal bli et lyst og trivelig areal, som vil bli tumleplass for ungene i fremtiden. Særlig gapahuken ble annerledes. I tillegg får vi frem både damanlegg og ikke minst gi luft til gamle bygninger.

Spesielt takk til den lokale skogsentreprenøren for forståelsesfull og skånsom håndtering i parkarealet. De fjernet alle belter/kjettinger før de tok fatt, og stilte opp på mange befaringer før og underveis. FAU gjør en flott jobb med å ramme inn anlegget i sommer, og Kopparleden teaterlag tar vare på bygninger som er kulisser for deres fremvisninger. Skoleledelsen har vært positivt med i hele prosessen. Vi i EKKF vil sammen med frivillige, kjøre unna mye av kvisten som blir etter slik drift. Vi takker alle for samarbeidet, og en spennende, men krevende akkord. 


Håndverksgjerde på Blokkodden

Håndverksgjerde på Blokkodden

På Blokkodden, ANNO museum, bedriver de stadig oppussing. EKKF tok en tur i ungskogen, og leverte håndslinnede staurer til dette arbeidet. Morsomt oppdrag!


Skaftveien

Skaftveien

Som en følge av våre skogsdrifter oppi Volskaftet, kan det være både stengt, og dårlig vei. Vi skal være ferdige med hugging før jakta, men det kan fortsatt bli noe kjøring med tømmerbil utover.


Årets tømmerdrifter

Årets tømmerdrifter

Vi har nå startet med årets avvirkning. Den begynner i Volskaftet, der vi skal ta ut 5 små lysninger, planlagt ut i fra høyden over havet, og et ønske om å drive skånsomt. Det er en "Engerdøl" som er med fra Glommen/Mjøsen som ny skogbruksleder for området. Gratulerer! I tillegg er det en annen "Engerdøl" bak spakene, nemlig Arild Snerten. Sammen med disse, blir det jo veldig flott oppi Skaftet.


logo
Engerdal Kommungeskoger KF

Org.nr:
986 987 584

Adresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal