Hytter

 

Image

Hytter

Engerdal kommuneskoger KF bygger et begrenset antall hytter på egen eiendom. Som hovedregel bygges disse ferdige for salg på det åpne marked, men vi kan også forhåndsselge produkter. Våre hytter har ekstremt lave driftsutgifter, ned mot ca 500,- i måneden! Dette er miljø- og økonomifokus hånd i hånd.

De hyttene vi tar på oss er alminnelig ca 50 – 70 m2. Dette er hytter som passer godt inn på våre felt, og lettfyrte for bruk i områder uten innlagt strøm. Standardmessig bygger vi i tradisjonell hyttestil, med for eksempel egenproduserte håndlagede åser i tak. Energi er eksempelvis solcelleanlegg av bra størrelse, slik at en kan legge inn alminnelig 230 V i hytta. Noen ønsker backup med aggregat, her stiller vi krav om plassering og lydnivå. Vann og avløp er for det meste basert på felles vannpost, med tank inne på våtrom. Her legges det opp med varmtvannsbereder på gass, og dusjkabinett. Toalettet er gjerne et vannklosett av vakuumtype, med vannforbruk på 0,5 l/tømming og tett tank på utsiden av hytta. Noen ønsker utvidede løsninger med eget borevann.

Ta gjerne kontakt for spørsmål om våre hytter. Du kan når som helst komme på besøk til igangsatte eller ferdige prosjekter. Vi har ingen hyttekatalog, men guider dere rundt på de aktuelle områdene, og vi har eksempelvis tilgang på solgt visningshytte.

Nyheter og aktuelle saker om

Hytter

logo
Engerdal Kommungeskoger KF

Org.nr:
986 987 584

Adresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal