Grus

 

Image

Grus

Engerdal kommuneskoger KF eier eget grustak ca 3 km sør for Engerdal sentrum. Driften av dette er for tiden bortleid til ekstern entreprenør, men Engerdal kommuneskoger henter og bruker selv av disse massene, når vi har prosjekter.

I Djupdalen massetak finnes de fleste alminnelige sortimenter fra både morenemasser og fjellmasser. Stedet er kjent for sin gode gruskvalitet, og evner til å «stå» på vanskelige og bratte plasser. For entreprenører er det mulig å gjøre avtale om egen henting. Private kan kontakte dagens entreprenør, Per Joar Kvilten på telefon 91124415 på dagtid.

Har du bruk for masser til små og store prosjekter, prøv massene fra Djupdalen.

Nyheter og aktuelle saker om

Grus

No item found!

logo
Engerdal Kommungeskoger KF

Org.nr:
986 987 584

Adresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal