LightWEB
Startside

Velkommen til Engerdal    Hytteområder    Friluftslivsaktiviteter    Vedsalg    Skogsdrift    Linker    Nyheter   

LightWeb

Nyheter
 


Spennende og selvstendig stilling innen skog, utmarksforvaltning og eiendomsutvikling:

 

Daglig leder i Engerdal kommuneskoger KF

 

Engerdal kommuneskoger er organisert som et kommunalt foretak, og er en skog og utmarkseiendom på 83000 dekar, hvorav 25000 er produktiv skog. I tillegg til ordinær forvaltning av skog og utmark, driver foretaket aktivt med utvikling av hytteområder, salg av hyttetomter, innløsning av festetomter, oppføring av hytter i egen regi, oppdrag for andre, ved og annen tjenesteproduksjon. I tillegg til daglig leder så har foretaket 2 heltidsansatte medarbeidere. Daglig leder har sin kontorplass i eget kontor/verksted i Engerdal sentrum

 

Engerdal kommuneskoger KF søker daglig leder i fast 100 % stilling. Annen stillingsstørrelse kan vurderes.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

·         Daglig drift av Engerdal kommunes skog og utmarksarealer

  •      Forvalte foretaket i henhold til lov, forskrifter og vedtekter

·         Saksutredning, oppfølging av vedtak og rapportering til styret

·         Utvikling av nye hytteområder, salg av hyttetomter og innløsning av festetomter

·         Ansvar og deltagelse i oppføring og salg av hytter på egne tomter

·         Personalansvar  

 

Kvalifikasjonskrav:

Høyere utdannelse innenfor utmark/eiendom og eller skog på bachelor- eller masternivå. Kravet til formalkompetanse kan fravikes ved annen relevant erfaring/kompetanse. Utdannelse og praksis innenfor bygg og anlegg vil bli vektlagt.

 

Vi ønsker oss en person som:

·         Er resultatorientert, selvstendig og fleksibel

·         Er strukturert og har gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig

·         Har kjennskap til offentlig forvaltning

·         Har gode samarbeidsevner

·         Har erfaring med administrasjon av skogsdrifter og skogkultur

·         Har erfaring fra bygg og anlegg

·         Har erfaring med personalansvar og trives med å motivere andre

·         Deltar i praktiske gjøremål

 

Vi tilbyr

·         Lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler

·         Offentlig pensjonsordning

·         Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist 25.05.2021

 

Tiltredelse: Ca. 1. august

 

Nærmere informasjon:

Styreleder Halvor Svenkerud – 918 32235 - halvor@svenkerud-skog.no

 
__________________________________ 
 
08.06.2020
Hyttetomtene på Lisetra er snart sluttsolgt 
Etter at vi la ut hyttetomtene på Lisetra til salg i fjor sommer har det vært stor interesse. Av 11 tomter er det nå igjen kun 2 stk. Hvis du ønsker deg tomt på Lisetra, tett innpå setergrenda med fantastisk utsikt mot fjellene i vest, da bør du skynde deg. Prisen pr. tomt er satt til kr 275.000,- inkl. omkostninger
 
08.06.2020
Hyttetomter Røsetra 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Røsetra setergrenda fikk Engerdal kommuneskoger KF lagt inn fire hyttetomter like nord for setra. Av disse er det nå kun 2 ledige. Prisen pr. tomt er satt til kr 275.000,- inkl. omkostninger. 
 
 
07.10.2018
Varsel om oppstart av reguleringsplan Lisetra 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-8 har engerdal kommuneskog KF satt i gang arbeidet med ny reguleringsplan for Lisetra og et mindre område utenfor setrergrenda. Planområdet er nær identisk med det området som ble regulert i 2003.
 
Den nye planen skal erstatte den gamle og har følgende formål:
 
  • Regulere 11 nye hyttetomter sør for Gjermundsvollen pluss noen tomter til innenfor og utenfor vollene.
  • Rydde opp i uheldige eiendomsforhold.
  • Hyttebebyggelsen skal heves til standard HB.
  • Bevaring av setergrenda vil bli tatt hensyn til. 

Innspill eller spørsmål om planarbeidet sendes på e-post til poo@engerdal.kommune.no innen 20. november 2018.

 
02.05.2018
Ledige elgjaktfelt på Viltstellområde 2 for 2018 - 2021 er nå lagt ut med søknadsfrist 14. mai.
 
For nærmere informasjon se linken for "jakt"
 
30.04.2018
Har du behov for ved til høsten ?
Vi har nå startet opp med kapping og kløyving av bjørk. Se "Vedsalg" for mer informasjon. 
 
11.12.2017
Nye hyttetomter på Lisetra
Engerdal kommuneskoger KF vil i løpet av første halvår 2018 ta initiativ til at tomteområdet som ligger inne i eksisterende reguleringsplan for Lisetra, benevnt som H1, vil bli regulert til hyttebygging. Området ligger syd for Gjermundsvollen og vil trolig bli bestående av 10-12 lavstandardtomter (ikke innlagt vann og strøm) til en pris av kr 250 000,- + omkostninger. Ønsker du deg tomt på Lisetra så har du nå muligheten hvis du er rask. Tomtene fordeles slik at den som bestiller først får velge først. Vi har allerede flere som har meldt sin interesse.
En forutsetning for salget er selvfølgelig at reguleringsplanen blir godkjent. 
 
 
 
28.11.2017
Annekset/sidebygningen som vi laget i stavlaft i vinter, er nå ferdig oppsatt på tomt på Gammelsetra. Vi selger snekkerferdig bygg med innredning og 1,6 da tomt til kun kr 750 000,-. Hvis du vil se nærmere på prosjektet gå inn på Finn.no og søk på finnkode 109152288.

 

 
04.05.12017.
Vi starter øyeblikkelig opp med vedproduksjon. Har du behov for ved til høsten så ta kontakt.
 
03.05.2017
Tomt nr. 3 på Lillerøåsen er nå solgt. Dette betyr at det er igjen kun 2 tomter. Nr. 1 og 13.
 
27.01.2017 
Nå har du en unik mulighet til å virkeliggjøre drømmen om "hytte" på tomt i Lillerøåsen eller på Gammelsetra til en helt spesiell pris. Vi har laftet et anneks i stavverk som vi setter opp og gjør det snekkerferdig på valgfri ledig tomt på Lillerøåsen eller Gammelsetra. Annekset er på 30 kvm. med overbygd inngangsparti og består av stue/kjøkkenkrok, vaskerom og soverom. Med dette prospektet har du mulighet til å bo og oppleve området mens du etter hvert kanskje oppfører ei hovedhytte. Annekset kan omgjøres til sidebygning hvis du ønsker å bygge ei større hytte senere.
 

 

 

27.01.2017
Tomt nr. 3 på Lillerøåsen er ledig for salg da vedkommende som hadde reservert tomta ønsker å vente litt med tomtekjøp. Dette gjør at vi har igjen 3 tomter.
 
12.12.2016
Vi opplever stor interesse for tomtene våre på Lillerøåsen. Tomt nr. 4 er solgt, mens tomt nr. 3 er reservert. Dette betyr at det nå er igjen kun 2 tomter. Hvis du bærer på en drøm om hytte i Lillerøåsen så er snart toget gått for den muligheten.
 
Kommuneskogen, sammen med flere grunneiere på Gammelsetra, har igangsatt arbeidet med ny reguleringsplan for utvidelse av Gammelsetra hytteområde. Dette gjør at vi i løpet av sensommeren 2017 forhåpentligvis kan tilby flotte utsiktstomter lenger opp i Tørrgnollen. Har du spørsmål til dette så ta kontakt.
 
11.07.2016
Kommuneskogen har produsert benker til "kirkeparken". Er det noen som kunne tenke seg slike, så lager vi gjerne noen til.
Vi tar kr 5000,- for bord med benk og kr 2000,- for benk med rygg. 
 
 
 
 
30.06.16
Ytterligere 2 tomter er nå solgt i Litlerøåsen Vest hyttefelt. Etterspørselen har vært større en normalt, så de som ønsker seg tomt i Lillerøåsen må nok snart bestemme seg. Pr. 30.06.16 er det kun igjen 4 tomter.
 
21.06.2016 
Setereiere og formannskapet har gitt klart uttrykk for at det ikke er ønskelig med nye hytter syd for Lillerøåsen setergrend. Dette kom frem etter befaring i området. Dette betyr at det fra kommuneskogen sin side ikke vil bli jobbet videre med dette prosjektet. De som har sett for seg hytte i dette området må nok dessverre se seg om etter andre løsninger.
 
23.05.16
Utedoen ved Storbronken ble offisielt åpnet av Vålerordføreren i helga.
 
 
13.05.16
Kommuneskogen har hatt et spennende oppdrag med å levere en laftet utedo til et gammelt fløteranlegg ved Storbronken. Sjøen ligger på grensa mellom Våler, Elverum og Løten. 
 

 

 
 
 
 
 
21.04.16
Vi starter umiddelbart med vedproduksjon. Har du bruk for ved til vinteren så bestill nå. Første mann til mølla...
 

 

21.04.16
Hvis du tenker på å skaffe deg hyttetomt på Lillerøåsen, så bør du vurdere å gjøre det snart.
Nå har vi igjen kun 5 tomter.
 
 

 

20.04.16
Hvis du lurer på hvem det er som har tynnet skog langs Vestveien, så er det kommuneskogen.
 

 

 

01.06.2015
Salget av tomter i Lillerøåsen Vest fortsetter. Tomt nr. 9 er nå solgt. Dette betyr at 6 av 13 tomter er solgt.

07.05.2015
Er du utflyttet Heggerising eller Hylleråsing, eller har hytte innenfor området til Heggeriset-Hylleråsen Vilstellforening, vil du bli prioritert ved tildeling av kort for jakt på rype.
 
Vilstellforeningen vedtok på sitt årsmøte den 16. april å prioritere jaktkortene som tildeles utenbygds.
Utflyttede Heggerisinger og Hylleråsinger, samt hytteeiere innenfor området, blir prioritert foran andre utenbygds.
 
Et godt tips for å sikre deg rypejakt i vårt populære område er å skaffe deg egen hytte.
 
Ps. Kommuneskogen har flotte tomter på Gammelsetra og Lillerøåsen
 


13.04.2015
Interessen for hyttetomter på Gammelsetra og Lillerøåsen økende. Hittil i år så er det solgt ei tomt på Gammelsetra, mens det har vært flere svært seriøse henvendelser på tomter i Lillerøåsen.

10.04.2015
Fjellstyrets innsats i våre fjellvann ser ut til å gi resultater. For de som ønsker å oppleve fjell og villmark, inkludert fiske, kan være så heldig å få noe lignende som fisken under. Denne ble tatt i Rødalen i dag.
 
 
08.04.2015
Utedoen som ble oppsatt sist høst ved Lillerøsjøbua har fått seg et ansiktsløft. Doen ble beiset i flott aprilvær av gutta i Kommuneskogen. Vi håper at fasiliteten kommer trengende forbipasserende tilgode.
 
 
 
 
 


Engerdal
kommuneskoger
Vi har kontor i våre "nye" lokaler i Åveien 4.Adresse
Engerdalsveien 1794. N-2440 Engerdal  Telefon
 +47 47 62 45 88 00Mobil
 +47 951 24938 E-post
poo@engerdal.kommune.no 


Skriv til oss her

 
Vær


Kart

Hent veibeskrivelse / Get Directions 

© LightWeb