LightWEB
Startside

Velkommen til Engerdal    Hytteområder    Friluftslivsaktiviteter    Vedsalg    Skogsdrift    Linker    Nyheter   

LightWeb
 

Elgjakt 2018 – 2021

Innenfor området til Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske (Viltstellområde 2)

«Kommunekonstellasjon» ved styret har følgende to elgjaktfelt for utleie i perioden 2018 – 2021:

 

Mollia

Jaktfeltet er ca. 14500 dekar og ligger på østsiden av Fv. 26 og grenser i syd mot Blakka, i øst mot Engerdal Fjellsameie, i nord mot skitrekket i alpinanlegget og Østfjellveien og i vest mot Engeråa .

Kvoten for 2018 er fastsatt til 1 okse og 3 ungdyr under forutsetning av at driftsplanen for området blir godkjent.

 

Skaftet

Jaktfeltet er ca. 7800 dekar og ligger på østsiden av Fv. 653 og grenser i nord og øst mot Statskog,

i sør mot Fv.26 og i vest mot Fv. 653.

Kvoten for 2018 er fastsatt til 1 ku og 2 ungdyr under forutsetning av at driftsplanen for området blir godkjent.

 

For begge felt gjelder følgende kriterier:

 

1.    jaktlaget må bestå av minst 6 jegere. Herav skal minst 4 være innenbygdsboende.*

2.    Alle jegere må dokumentere at de oppfyller viltlovens krav for utøvelse av storviltjakt.

 

*Innenbygdsboende er jeger bosatt i kommunen pr. 01.01. i h.h.t folkeregistrert adresse det året det   søkes om elgjakt, samt for de påfølgende år feltet er tildelt for.

 

3.) Jegere som tildeles jakt på Konstellasjonens område kan ikke delta på flere jaktlag samtidig, eller ha jakt på andre områder.

 

4.) Hvis flere jaktlag søker på samme felt, skal feltet tildeles etter følgende prioritet:

1.            Jaktlag som består av flest innenbygds jegere

Hvis flere jaktlag står likt etter 1. prioritering:

        2.            Det jaktlag som har jaktet lengst på feltet tidligere

 

Hvis ikke feltet blir tildelt etter 2. prioritering blir feltet tildelt ved trekning.

 

Søknadsfrist 14. mai.                                                                  

                                                                                                             

Søknaden sendes til:    

Kommunekonstellasjonen for elgjakt

v/ Engerdal kommuneskoger KF

Engerdalsveien 1794

2440 Engerdal.

 

Ønske om ytterligere opplysninger kan rettes til:           

Per Olav Opgård             

Tlf. 951 24939 

poo@engerdal.kommune.no

 

Jakt

Jakta på kommuneskogens arealer forvaltes i samarbeid med andre grunneiere gjennom 2 viltstellområder. Vi legger vekt på tilgang til allmennheten og fornuftige priser.

Rypejakta er uten sammenligning vårt mest populære jakttilbud. Vi deler jakta opp i perioder slik at flest mulig jegere skal få slippe til. Jakttrykket reguleres ellers på bakgrunn av den årlige rypetaksten.

Vi har ellers bra bestander av skogsfugl og hare. Det selges også et begrenset antall kort på bever og rådyr.

Vi minner om at det må løses kort for trening av jakthund. Husk også sauerenhetsbevis.

Kontaktpersoner
Viltstellområde I: Per Olav Opgård, tlf 951 24 938
Viltstellområde II: Hilda Femundsenden, tlf 97 72 11 81

Uavhengig av ovenstående har Engerdal kommuneskoger KF 2 stk. jaktkort for småvilt i Kvitvorda / Kvitvordlia første jaktuka i sept. 2013, inkludert utleie av koie, til salg.

Vi har også ei nysrestaurert koie ved Røafallene til leie. Koia er et utmerkert utgangspunkt for jakt fiske og friluftsliv
 
Nytt i 2015 er at jaktkortene på rype som tildeles utenbygds prioriteres.

1. Utflyttede Heggerisinger og Hylleråsinger, samt hytteiere innenfor området
2. Andre utenbygds 
 
 
 


Engerdal
kommuneskoger
Vi har kontor i våre "nye" lokaler i Åveien 4.Adresse
Engerdalsveien 1794. N-2440 Engerdal  Telefon
 +47 47 62 45 88 00Mobil
 +47 951 24938 E-post
poo@engerdal.kommune.no 


Skriv til oss her

 
Vær


Kart

Hent veibeskrivelse / Get Directions 

© LightWeb