LightWEB
Startside

Velkommen til Engerdal    Hytteområder    Friluftslivsaktiviteter    Vedsalg    Skogsdrift    Linker    Nyheter   

LightWeb

Kommuneskogen
 
 
Engerdal Kommuneskoger KF disponerer totalt 83.000 daa skog og utmark, hvorav 27.000 daa er produktiv skog. Virksomheten omfatter skogsdrift, bortfeste og salg av hyttetomter og annen utmarksnæring.

Kommuneskogen er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Engerdal kommune og drives i henhold til retningslinjer og målsettinger vedtatt av kommunestyret.

Foretaket ledes av et eget styre som er valgt av kommunestyret.

Styret består av: Halvor Svenkerud (leder), Solvor Svendsen (nestleder), Even Ifarnes (styremedlem)og Jørn Skogheim (ansattes representant). Vararepresentanter: Runa Skyrud, Kjell Håvard Skogheim og Knut Eggen

Per Olav Opgård er daglig leder i 100 % stilling. I tillegg har foretaket 2 fast ansatte: Jørn Skogheim (skogsarbeider) og Kjell Håvard Skogheim Skogheim (skogsarbeider).

Kommuneskogen har kontor i Åveien 4.

 

 
 
 
 


Engerdal
kommuneskoger
Vi har kontor i våre "nye" lokaler i Åveien 4.Adresse
Engerdalsveien 1794. N-2440 Engerdal  Telefon
 +47 47 62 45 88 00Mobil
 +47 951 24938 E-post
poo@engerdal.kommune.no 


Skriv til oss her

 
Vær


Kart

Hent veibeskrivelse / Get Directions 

© LightWeb